Publica Bok AS

Men mitt hjarta vaker

Diktsamlinga Men mitt hjarta vaker handlar om kjærleik – i ulike fasar og forkledningar.

Dei fire inndelingane av dikta, som igjen er ramma inn av sitat frå Høgsongen, representerer ulike sider ved kjærleiken; den opprivande, den døyande, den vaknande, den harmoniske. Forfattaren ønskjer å formidle sterke kjensler ved hjelp av språk som forenklar og vanskeleggjer på same tid, nettopp slik det poetiske bibelspråket gjer.

Marit Aamodt er fødd i 1957. Ho er opphavleg frå Gaular i Sunnfjord, men er busett i Bergen. Ho har i ei årrekke arbeidd som lektor i den vidaregåande skulen og som grunnskulerektor. Ti av dikta har tidlegare vore publiserte i vekeavisa ”Dag og Tid”.

Tittel: Men mitt hjarta vaker
Forfatter: Marit Aamodt
ISBN: 9788292789537
Format: 13 x 21 cm
Antall sider: 92
Ferdiggjøring: Heftet

Hovedside
Informasjon om virksomheten
Nettstedskart
Nettbutikk
Nyheter
Bli forfatter
Hvordan skrive en god bok?
Tips ved innsending av manus
Språkvask av manus
Om Publica Bok AS
Slik kommer du i kontakt med oss
Publica Bok AS
Gamleveien 87 4315 SANDNES
ordre@publicabok.no
T: 51961240
F: 51961251