Publica Bok AS

I leik med livet

I diktsamlinga "I leik med livet" skildrar forfattaren kvardagssituasjonar som mange vil kjenna seg att i.

Dikta er korte og kontante og formidlar skildringar, bilete, observasjonar og stemningar frå natur og møte mellom menneske – gjennom året og gjennom livet. Her finn ein dei små hendingane som livet er sett saman av – og det store som ligg attom alt.

Forfattar Alf Strand er født i 1953 i Solund i Sogn, og bur no i Masfjorden i Hordaland. Han har tidlegare arbeidd i grunnskulen som lærar og rektor, men er no i kommuneadministrasjonen. Han er gift og har tre vaksne born. Har tidlegare publisert lokalhistoriske artiklar i fleire årbøker, fått med ei novelle i antologi utgitt av avisa Firda og har hatt nokre dikt på trykk i ulike lokalaviser.

Tittel: I leik med livet
Forfatter: Alf M. Strand
ISBN: 9788292789711
Format: 13 x 19 cm
Antall sider: 74
Heftet

Hovedside
Informasjon om virksomheten
Nettstedskart
Nettbutikk
Nyheter
Bli forfatter
Hvordan skrive en god bok?
Tips ved innsending av manus
Språkvask av manus
Om Publica Bok AS
Slik kommer du i kontakt med oss
Publica Bok AS
Gamleveien 87 4315 SANDNES
ordre@publicabok.no
T: 51961240
F: 51961251